خانه / هنرهای تجسمی / شیشه نگاری

خانه / هنرهای تجسمی / شیشه نگاری

shishenegari mobile navar 1 - شیشه نگاری
نمونه تابلوها و آثار شیشه نگاری

+ ثبت سفارش با ارسال تصویر دلخواه

رسم تصویر خودتان، عزیزان یا دوستان و یا ثبت یک خاطره ی ماندگار بر روی شیشه، آینه یا طلق، با اندازه ای دلخواه و در رنگهای زیبا.

خرید سفارشی
سفارش نقاشی روی شیشه با تصویر دلخواه

+ ثبت سفارش از نمونه های نِی کالا

سفارش شیشه نگاری (ویترای) روی شیشه، آینه و طلق از میان صدها طرح زیبا.

دیدن نمونه ها
نمونه تابلوها و آثار شیشه نگاری

سفارشی

تازه ترین نمونه ها