خانه / برکشت کالا

خانه / برگشت کالا

bargashtekala mobile navar - برگشت کالا
برگشت کالا

برگشت کالا

خریدار گرامی کالاها و سازه هایی پس گرفته می شوند که از آثار آماده ی ارسال و یا از نمونه ها خریداری شده باشند، و آثاری که به سفارش خریدار (بخش سفارشی و آثاری که با متن یا تصویر دلخواه خریدار آماده شده باشند) آماده شده باشند، به هیچ راه و روش پس گرفته نمی شوند!

با یاد داشتن این نکته، اگر خواهان پس فرستادن کالایی شدید بایستی:

1. بسته بندی کالا را باز نکرده، درست و بدون پارگی یا دستکاری پس بفرستید. (با پذیرش کارشناس نِی کالا)

2. روی بسته بندی یا خود کالا، نشان و نوشته و علامتی نزده و ننوشته باشید.

3. تا 72 ساعت پس از از اینکه کالا را در دست گرفته اید پس بفرستید.

نکته

1. پس از برگشت کالا، و پذیرش درستی کالا از سوی کارشناس فروشگاه، پول یا وجه خریدار تا 72 ساعت کاری به حساب ایشان واریز خواهد شد.

2. در برگشت همه ی هزینه های فرستادن و یا برگشت دادن کالا بهمراه دیگر هزینه های ارسال مانند بسته بندی اثر، با خریدار است.

3. برگشت کالا برای کالا یا کارهای سفارشی شدنی نیست و انجام نمی گیرد!

4. پس از پس گرفتن کالا، پول به حساب خریدار، بر پایه ی قوانین نِی کالا، پول به حسابی که از آن خرید انجام شده باز می گردد. مگر اینکه از درگاه حساب کاربری، خریدار، شماره حسابی دیگر برای برگشت پول نوشته و فرستاده باشد.

برگشت پول

خریدار بایست شماره کارت بانکی که به نام صاحب حساب کاربری (Account) می باشد را بدرستی در نِی کالا ثبت نماید. ( برای افراد زیر 18 سال که کارت بانکی ندارند، شماره کارت یکی از سرپرستها نیاز است.)

خریدار با نوشتن شماره ی کارت در حساب کاربری خود می پذیرد که نسبت به انجام تراکنش های مالی آگاه بوده و در برابر آن پاسخگو می باشد.

راهنمایی

پرسشهای پرکاربرد را در اینجا بخوانید، از برگۀ درباره با نِی کالا گفتگو کرده و ما را در Instagram دنبال کنید.

سفارشی

تازه ترین نمونه ها